LÅGFRIKTIONSBALKAR

Skador på transportband som orsakas av vassa föremål, ökat bandslitage och sned gång på grund av trasiga/belagda rullar, spill och stoft som tränger ut genom gapet mellan band och bandtätning p g a bandet hänger mellan rullställen, allt detta är bekanta problem för brukare av bandtransportörer.Lågfriktionsbalkar absorberar effekterna av fallande material och ger ett helt plant underlag som säkerställer bandtätningens funktion ökar livslängden på transportband.

Produktblad

Lågfriktionsbalk Friflo